Dự án đã bàn giao được 10 website cho 10 tổ chức đủ điều kiện được hỗ trợ miễn phí hoàn toàn.

Bizweb hỗ trợ thiết kế website miễn phí cho các tổ chức thiện nguyện

(eFinance Online) - Nếu như muốn kinh doanh cần nhiều người biết đến phải có website thì một tổ chức thiện nguyện, có ý nghĩa tại sao lại bị bỏ qua cơ hội xuất hiện trên Internet để giới thiệu, lan tỏa những hành động ý nghĩa đến toàn thể xã hội?

Dịch chuyển sang mô hình website nền tảng mở: Cơ hội của CNTT Việt Nam

(eFinance Online) - Với dữ liệu từ 15.000 khách hàng sử dụng nền tảng bán hàng online, Bizweb đã nghiên cứu và đánh giá dữ liệu để dự báo hướng phát triển của website thương mại điện tử về vấn đề sử dụng website nền tảng mở để tích hợp các ứng dụng từ bên thứ 3.