Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ra mắt quỹ đầu tư và cải tiến du lịch MIST

(eFinance Online) - Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ Khởi nghiệp Du lịch vùng Mekong (MIST) vừa được thành lập với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.