Trung bình mỗi tháng có 90.000 người sử dụng dịch vụ FTTH của Viettel. Ảnh: ML.

Viettel cán mốc 2 triệu khách hàng dùng internet cáp quang

(eFinance Online) - Tính đến hết tháng 10/2016 Viettel cán mốc 2 triệu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internet cáp quang (FTTH). Đặc biệt, từ tháng 4/2016 đến nay, công ty liên tục giữ vững tăng trưởng dịch vụ này từ 3 – 6% mỗi tháng.