Ảnh minh họa - nguồn internet.

67 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ xuất hiện tại KOREA EXPO 2016

(eFinance Online) - Vào ngày 30/11 và 01/12/2016, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi) phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức sự kiện Triển lãm-Giao thương Hàn Quốc 2016-KOREAN EXPO 2016 In HANOI tại tầng 6, Khách sạn Lotte Hanoi.