Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

HOSE sẽ áp dụng Quy tắc chỉ số mới vào việc sàng lọc các cổ phiếu từ 25/7

(eFinance Online) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa cho biết, nhằm cải tiến quy tắc chỉ số gần với thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện phát triển của thị trường, từ ngày 25/7/2016, Sở này sẽ áp dụng Quy tắc chỉ số mới vào việc sàng lọc các cổ phiếu để đưa vào Bộ chỉ số HOSE-Index. 
HOSE sẽ tiến hành xem xét và thực hiện chỉnh sửa Quy tắc chỉ số.

HOSE sẽ cải tiến quy tắc chỉ số HOSE-Index

(eFinance Online) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa cho biết, để các chỉ số có thể phản ánh tốt nhất sự thay đổi của thị trường, phù hợp với tình hình thanh khoản, đảm bảo độ ổn định của rổ chỉ số, HOSE sẽ tiến hành xem xét và thực hiện chỉnh sửa quy tắc chỉ số HOSE-Index.