Quang cảnh lễ ký.

HOSE - HNX: Hợp tác chia sẻ các kinh nghiệm về quản lý, điều hành

(eFinance Online) - Ngày 12/04/2016, tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức buổi lễ ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa 2 Sở với chứng kiến của ông Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.