Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông – VNPT VinaPhone ra mắt đánh dấu một giai đoạn phát triển mới ở tầm cao hơn, sau quá trình tái cơ cấu thành công của Tập đoàn VNPT. Ảnh: TB.

Năm 2020: VNPT VinaPhone đặt mục tiêu doanh thu 83.500 tỷ đồng

Phát biểu tại Lễ ra mắt Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VinaPhone diễn ra chiều ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ TTTT, Nguyễn Bắc Son nói: “Toàn thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn VNPT đã hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu với những kết quả tốt đẹp, để có thể tiếp tục tự hào và tự tin thực hiện vai trò một tập đoàn chủ lực của nhà nước, cung cấp các dịch vụ viễn thông và CNTT hàng đầu quốc gia để phục vụ xã hội”.