OCB tham gia vào chương trình TFP của ADB

(eFinance Online) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) vừa ký kết thỏa thuận theo đó Chương trình Tài trợ Thương mại (TFP) của ADB sẽ cung cấp bảo lãnh lên tới 20 triệu USD mỗi năm để hỗ trợ hoạt động thương mại ở Việt Nam. Với sự tham gia của OCB, chương trình TFP hiện đã có 12 ngân hàng đối tác tại Việt Nam.