Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thúc đẩy sáng tạo kinh doanh số với kiến trúc điện toán xuyên đám mây

(eFinance Online) - Ngày 2/11, tại sự kiện vForum Việt Nam, tập đoàn VMware, Inc. công bố, tập đoàn này đã giải quyết được trở ngại lớn nhất đối với khả năng sáng tạo kinh doanh số trong khu vực ASEAN: đó là sự phân tán của môi trường CNTT và ảnh hưởng tiêu cực của nó tới các hoạt động doanh nghiệp.