Người dân đảo Lý Sơn chỉ mất 10 – 15 phút để làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe. Ảnh: LM.

Quảng Ngãi thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4

(eFinance Online) - Ngày 23-24/04/2014 tại huyện Đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tổng công Bưu chính Viettel (Viettel Post) triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe (GPLX) lưu động và chuyển phát tại các bưu cục của Viettel Post. 

2016: Hải quan sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4

(eFinance) - Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã quán triệt và nghiên cứu nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và cụ thể hóa thành Chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển CNTT của ngành. Kết quả ứng dụng CNTT đã thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hải quan, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN).