Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tăng cường quản lý bán hàng đa cấp

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát các quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tăng cường năng lực xử lý chất thải, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường.
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tháng 4/2016, giá phân bón Urê tăng nhẹ

(eFinance Online) - Giá phân bón Urê tại một số thị trường chính trên thế giới giảm nhẹ trong những ngày đầu tháng, tuy nhiên đến cuối tháng, sau khi Ấn Độ công bố phiên đấu thầu mới cùng với nhu cầu của nội địa Trung Quốc đối với mặt hàng Urê tăng nên giá phân bón Urê bắt đầu tăng nhẹ.