Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sẽ nâng cấp phần mềm khai thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước

(eFinance Online) - Để đảm bảo quản lý thuế và nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) đối với tiền thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của hàng hoá nhập khẩu bán ra trong nước theo đúng các quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối chiếu, rà soát số thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB bán ra trong nước phát sinh từ tháng 01/2016 đến tháng 08/2016.