Toàn cảnh phiên họp. Nguồn Internet.

Quốc hội quyết định điều chỉnh thuế ôtô

(eFinance Online) - Với đa số phiếu thuận, ngày 6/4, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.