2016-2020: Hà Nội triển khai thoái vốn nhà nước đầu tư tại 96 doanh nghiệp

(eFinance Online) -  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy và tình hình thực tế, trong giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội triển khai thoái vốn nhà nước đầu tư tại 96 doanh nghiệp. Trong đó, 66 doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc các Tổng công ty, Công ty mẹ - công ty con và các doanh nghiệp độc lập 100% vốn nhà nước và 30 doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Tổng công ty, Công ty mẹ - công ty con, Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, Người đại diện vốn nhà nước (phối hợp với doanh nghiệp có vốn nhà nước) triển khai Kế hoạch của UBND Thành phố kịp thời và có hiệu quả. Đồng thời , chủ động triển khai các nội dung chuẩn bị cho công tác thoái vốn nhà nước, tập trung vào các nội dung liên quan đến đất đai, tài chính, công nợ, lao động, hồ sơ tài liệu... đảm bảo để công tác thoái vốn nhà nước được thuận lợi, hoàn thành sớm hơn kế hoạch đã đề ra và đúng quy định hiện hành.

Các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn nhà nước cần tập trung chỉ đạo sát sao, thường xuyên, kịp thời và tăng cường phối hợp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt.

(T.H)