4 Bộ phối hợp điều hành, quản lý kinh tế vĩ mô

Bên lề Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 11/2014 diễn ra hôm qua 1/12, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Các Bộ trưởng ký kết quy chế phối hợp quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Ảnh VGP.Các Bộ trưởng ký kết quy chế phối hợp quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Ảnh VGP.

Đây là căn cứ quan trọng để các Bộ, cơ quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 1317/QĐ-TTg trong việc quản lý và điều hành các lĩnh vực: tài khóa, tiền tệ, tín dụng, đầu tư, thương mại và giá cả. Được biết, ngày 24/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 - 2020”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng đề cương Đề án và xin ý kiến của các Bộ, cơ quan và các địa phương liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 - 2020”.

Dự thảo Đề án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và của các nhà khoa học. Ngày 06/08/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Tổ điều phối và Nhóm thư ký giúp việc để triển khai nhiệm vụ trên, đồng thời các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành lập các tổ chuyên môn, phối hợp với Tổ điều phối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng dự thảo Quy chế. Sau nhiều lần trao đổi hoàn thiện, bản Quy chế đã được bốn cơ quan thống nhất nội dung và đi đến ký kết.

(Thanh Huyền)