4.169 thủ tục hành chính được đơn giản hóa

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, tính đến giữa tháng 10/2014, các Bộ ngành trong cả nước đã đơn giản hóa 4.169 trên tổng số 4.712 thủ tục hành chính (TTHC), đạt 88,47 % kế hoạch.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Các TTHC được đơn giản hóa trải rộng trên nhiều lĩnh vực như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, thành lập, giải thể, phá sản DN, thủ tục đầu tư, tiếp cận điện năng...

Cũng theo thống kê, các Bộ ngành đã cập nhật công khai hơn 112.000 hồ sơ TTHC và gần 11.000 hồ sơ văn bản liên quan vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc này đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC và cùng tham gia giám sát việc giải quyết TTHC, cũng như cập nhật kịp thời các TTHC mới vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Kết quả này thể hiện việc triển khai Nghị quyết và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh sau các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với  một số Bộ, ngành liên quan nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

(Thanh Huyền)