6 tháng đầu năm: Bộ Tài chính triển khai hơn 90 dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT

(eFinance Online) - Tính đến ngày 14/6/2017, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan trong Bộ, cùng sự quyết tâm, nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTK) đã tích cực và chủ động triển khai hơn 90 dự án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghịThứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đó là kết quả được ông Nguyễn Việt Hà - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính nêu ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính. Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 26/6, tại trụ sở Bộ Tài chính. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến ngày 07/6/2017, Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTK) đã thực hiện giải ngân đạt 15,8% kế hoạch năm. Ước giải ngân đến hết Quý II/2017 đạt tỷ lệ 38%.

6 tháng đầu năm: Bộ Tài chính triển khai hơn 90 dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT ảnh 1
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cuc THTK đã và đang triển khai thực hiện rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, môi trường pháp lý về quản lý và triển khai ứng dụng CNTT đối với lĩnh vực thống kê và cơ sở dữ liệu; lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin... Cụ thể: Tiếp tục thực hiện các bước xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Hoàn thành trình Bộ ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính; Tham gia ý kiến đối với các Bộ, các đơn vị thuộc Bộ về việc xây dựng cơ chế, chính sách...

Đối với công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục THTK đã theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động, kịp thời báo cáo Bộ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp, hiệu quả. Đến hết ngày 20/3/2017, tổng số thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 933 thủ tục, trong đó: 263 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 339 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 85 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 246 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Cục THTK cũng đã theo dõi, thường xuyên đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai kế hoạch, danh mục dự toán năm 2017 của các đơn vị hệ thống báo cáo Bộ. Đối với công tác kiểm tra, thẩm định, tính đến tháng 6/2017, Cục THTK đã hoàn thành kiểm tra tại 04 đơn vị: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục thuế tỉnh Gia Lai, Cục thuế tỉnh Kon Tum và Tổng cục Thuế theo đúng kế hoạch. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong toàn ngành thường xuyên được chú trọng, duy trì. Đồng thời Cục THTK cũng tiếp tục triển khai phần mềm ứng dụng dùng chung, phần mềm phục vụ chuyên môn nghiệp vụ. 

Đối với công tác thống kê và tổ chức triển khai cơ sở dữ liệu tài chính, Cục THTK đã thực hiện cung cấp kịp thời các thông tin, số liệu về kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ; duy trì báo cáo thống kê tài chính, thông tin phục vụ Lãnh đạo. Triển khai giải pháp nâng cao khả năng cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia tại các STC. 

6 tháng đầu năm: Bộ Tài chính triển khai hơn 90 dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT ảnh 2 Đại diện các đơn vị hệ thống đóng góp ý kiến tham luận tại Hội nghị.
 Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các đơn vị như Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Cục Kế hoạch tài chính cũng đã nhất trí cao với bản báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Đại diện các đơn vị hệ thống cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được đảm bảo tiến độ và kế hoạch.

Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cũng đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được của Cục Tin học và Thống kê tài chính cũng như các đơn vị hệ thống trong công tác ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm.

Thứ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm rất nặng nề, vai trò của Cục Tin học và Thống kê tài chính trong bối cảnh hiện nay hết sức quan trọng. Cục THTK và các đơn vị hệ thống cần thúc đẩy tốc độ giải ngân, cuối năm hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao. Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 36a, Nghị quyết 35 và Nghị quyết 19 để phục vụ doanh nghiệp, người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thứ trưởng nêu rõ: "Công cuộc cải cách thủ tục hành chính có thành công hay không đều phụ thuộc vào CNTT. Chính vì vậy các đơn vị phải tích cực, chủ động, triển khai hiệu quả 3 Nghị quyết của Chính phủ đối với ngành Tài chính".

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục THTK chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát lại chiến lược, kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 để đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai cho phù hợp với xu thế cuộc cách mạng Công nghệ lần thứ 4. Với nhiệm vụ này, Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục THTK cần phải ứng dụng các CNTT tiên tiến, hiện đại của thế giới, học tập kinh nghiệm của nước ngoài về ứng dụng CNTT đối với các cơ quan của Chính phủ.

Cục THTK cũng cần khẩn trương báo cáo Bộ cấu trúc khung Chính phủ điện tử, nâng cấp, mở rộng trang thông tin điện tử nội bộ Bộ Tài chính, tích hợp với hệ thống ứng dụng hạ tầng theo hướng xây dựng thành Văn phòng Bộ Tài chính điện tử. 

6 tháng đầu năm: Bộ Tài chính triển khai hơn 90 dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT ảnh 3 Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Đặng Đức Mai tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng
Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Đặng Đức Mai đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng. Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai đã đề nghị toàn đơn vị phấn đấu đến hết năm 2017 sẽ hoàn thành 100% khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hệ thống thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

(P.V)