6 tháng đầu năm: PVN đạt lợi nhuận sau thuế 23.600 tỷ đồng

Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong nửa đầu năm 2015 đạt 168.000 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 23.600 tỷ đồng. Mặc dù các chỉ tiêu về sản xuất đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong 6 tháng năm 2015 lại giảm do tác động của giá dầu thô.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 6 tháng đầu năm 2015, ngành dầu khí đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đề ra. Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Tính đến hết tháng 5/2015, PVN đã tiến hành thi công 13 giếng khoan thăm dò, thẩm lượng, trong đó có 8 giếng khoan đã kết thúc, 1 giếng khoan treo giếng tạm thời và 4 giếng khoan đang thi công. Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 6 đạt 2,54 triệu tấn, tăng 13,6% so với kế hoạch. Tính chung 6 tháng đạt 14,9 triệu tấn, vượt 1,23 triệu tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về sản lượng khai thác dầu thô, tháng 6 tập đoàn đã khai thác được 1,59 triệu tấn, nếu tính 6 tháng đạt 9,26 triệu tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai thác dầu thô trong nước 6 tháng đạt 8,38 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Khai thác khí đạt 5,53 tỷ mét khối. Ngoài ra, sản xuất xăng dầu đạt 3,48 triệu tấn. Sản xuất điện đạt 14,49 tỷ kWh; sản xuất đạm đạt 797.000 tấn. Mặc dù các chỉ tiêu về sản xuất đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong 6 tháng năm 2015 giảm do tác động của giá dầu thô.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất của PVN trong nửa đầu năm đạt 168.000 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2014 và lợi nhuận sau thuế đạt 23.600 tỷ đồng. Tuy sản lượng khai thác dầu, khí, đạm... đều tăng nhưng do giá dầu thấp đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn. Trong 6 tháng giá dầu dao động từ 63-65 USD/thùng thấp hơn mức dự tính từ đầu năm là 100 USD/thùng. Dự kiến, trong năm 2015, PVN sẽ khai thác dầu vượt 1 triệu tấn so với kế hoạch từ đầu năm nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô mà Chính phủ giao.

(Thanh Huyền)