67 nghìn tỷ đồng cho người nghèo vay vốn

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP, hệ thống chính sách pháp luật tiếp tục mở rộng hơn quyền hưởng và mức hưởng các chế độ ưu đãi xã hội, an sinh xã hội cho người dân. Gần 4 triệu lượt người nghèo được vay vốn với dư nợ khoảng 67 nghìn tỷ đồng, đồng thời bình quân mỗi năm tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Sáng 13/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP, hệ thống chính sách pháp luật tiếp tục mở rộng hơn quyền hưởng và mức hưởng các chế độ ưu đãi xã hội, an sinh xã hội cho người dân. Các nguồn lực tham gia bảo đảm an sinh xã hội không ngừng được tăng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được cải thiện.

Đến nay cả nước có gần 1,4 triệu người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, tăng 94.000 người so với năm 2012. Giai đoạn 2012-2015 bình quân mỗi năm tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa khoảng 340 nghìn người đi làm việc tại nước ngoài. Tỷ lệ thất nghiệp chung tiếp tục giảm từ 2,18% năm 2012 xuống còn 2,08% năm 2015. 

Gần 4 triệu lượt người nghèo được vay vốn với dư nợ khoảng 67 nghìn tỷ đồng, 8 triệu lượt học sinh được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập, bình quân mỗi năm có khoảng 4 triệu người nghèo được cấp thẻ BHYT. Chương trình 30a đã đầu tư trên 5.700 công trình cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất và phục vụ nhu cầu dân sinh tại các huyện nghèo…

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song việc thực hiện các chính sách xã hội đã được Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Nếu năm 2012 tổng chi cho an sinh xã hội bằng 5,88% GDP của nền kinh tế thì đến năm 2015 con số này tăng lên khoảng trên 6,6% GDP. Nhìn lại kết quả qua 3 năm thực hiện chính sách xã hội, điều rất đáng mừng là nhiều chỉ tiêu, mục tiêu được đề ra đã đạt và vượt; theo nhận định chung đến năm 2020, việc đạt các chỉ tiêu, mục tiêu được đề ra là khả thi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, để thực hiện tốt hơn, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 15 của Trung ương đã nêu cần có sự nỗ lực lớn hơn nữa trong tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải coi việc thực hiện hiệu quả chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tiếp tục là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm và phải thực hiện với quyết tâm cao hơn nhằm đạt kết qủa cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu trên 10 lĩnh vực mà Nghị quyết Trung ương đã đề ra.

(Thanh Huyền)