Ban hành Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, nhằm quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh trong việc quản lý và triển khai hoạt động thông tin đối ngoại.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Nghị định này quy định, nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại phải tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tuân thủ pháp luật và phong tục tập quán của nước sở tại. Hoạt động thông tin phải bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, uy tín, hình ảnh, quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế của Việt Nam, bảo vệ bí mật nhà nước...

Đồng thời, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời theo đúng định hướng thông tin tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ cũng như các chương trình, kế hoạch thông tin đối ngoại đã được phê duyệt; không đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.

Nghị định quy định Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh liên quan triển khai hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài.

Nghị định cũng quy định rõ, thông tin đối ngoại bao gồm thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam và thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam. Trong đó, thông tin chính thức về Việt Nam là thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình Việt Nam trên các lĩnh vực; thông tin về lịch sử Việt Nam và các thông tin khác.

(Thanh Huyền)