Bảo hiểm nông nghiệp là chính sách cần thiết và đúng đắn cuả Đảng và Nhà nước

(eFinance Online) - Đây là nhận định cuả ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính tại buổi Họp báo chuyên đề vừa diễn ra ngày 8/8/2016.
Toàn cảnh buổi họp báo. Toàn cảnh buổi họp báo.

Tổng kết giai đoạn thí điểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), ông Huyền cho biết, triển khai thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm BHNN, Bộ Tài chính đã triển khai 3 sản phẩm là BH cây lúa, BH vật nuôi và BH thủy sản (tôm, cá) trong giai đoạn 2011-2013.

Cụ thể: Hỗ trợ 100% phí BH cho hộ nông dân, cá nhân nghèo; hỗ trợ 80% phí BH cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo; hỗ trợ 60% phí BH cho hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 20% phí BH cho tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm BHNN.

Qua 3 năm thực hiện, công tác thí điểm BH trong nông nghiệp đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tổng số hộ nông dân/tổ chức sản xuất tham gia thí điểm đạt 304.017 hộ. Tổng giá trị được BH lên tới 7.747,9 tỷ đồng. Tổng số phí BH 394 tỷ đồng. Tổng số tiền bồi thường BH là 712,9 tỷ đồng.

"Kết quả thí điểm cho thấy đây là một chính sách lớn, cần thiết và hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước, là một trong những giải pháp hỗ trợ tài chính, ổn định sản xuất và đời sống của người dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội" - ông Nguyễn Quang Huyền nhấn mạnh. 

Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá về những khó khăn, bất cập trong triển khai BHNN, Bộ Tài chính thấy rằng, trong điều kiện diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, việc tiếp tục triển khai BHNN là rất cần thiết và cần có chính sách khuyến khích người sản xuất nông nghiệp tham gia mua BHNN.  

Vì vậy, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xin ý kiến địa phương, họp với các DNBH để hoàn chỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện BHNN.

Chia sẻ thêm tại buổi Họp báo, ông Huyền cho biết, việc triển khai sẽ theo hướng không giới hạn đối tượng được BH, không giới hạn địa bàn triển khai BHNN, thực hiện trên cơ sở tự nguyện, có sự hỗ trợ kinh phí mua BH của ngân sách địa phương theo nguyên tắc tự cân đối nguồn đảm bảo và tập trung hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế (hộ nghèo, cận nghèo).

Báo cáo cuả Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, tổng kết giai đoạn thí điểm BHNN, trong tổng số phí bảo hiểm 394 tỷ đồng thu được thì ngân sách hỗ trợ 303 tỷ đồng.   
 (T.H)