Bộ BCVT là cơ quan chủ quản của VietnamNet, VnMedia và Đài Truyền hình KTS VTC

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc xác định cơ quan chủ quản của các báo điện tử VietnamNet, VnMedia và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Theo đó, Bộ Bưu chính Viễn thông là cơ quan chủ quản của hai báo điện tử VietnamNet và VnMedia; tiếp tục là cơ quan chủ quản của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hoá Thông tin thực hiện cấp giấy phép hoạt động báo chí cho Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và giao Bộ Bưu chính Viễn thông làm việc với VNPT, Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC để xác định cơ chế phối hợp quản lý và cơ chế hỗ trợ, đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cho các cơ quan báo chí nói trên phát triển.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Văn hoá Thông tin chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ, ngành liên quan để sửa đổi Luật Báo chí, xây dựng Luật Phát thanh - Truyền hình cho phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí nói chung, báo điện tử nói riêng, đảm bảo cho báo chí hoạt động đi đôi với quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và xu thế phát triển của báo chí hiện nay.

Theo Xã hội Thông tin