Bổ sung hơn 141 tỷ đồng điều tra, kiểm kê rừng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 141,141 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (92,82 tỷ đồng) và 13 tỉnh (48,321 tỷ đồng) từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện  Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Các tỉnh được bổ sung kinh phí gồm: Quảng Bình 6,933 tỷ đồng; Quảng Trị 5,302 tỷ đồng; Thừa Thiên Huế 4,427 tỷ đồng; Quảng Nam 10,828 tỷ đồng; Quảng Ngãi 6,691 tỷ đồng; Bình Định 4,517 tỷ đồng; Phú Yên 3,743 tỷ đồng; Ninh Thuận 1,682 tỷ đồng; Bình Phước 1,164 tỷ đồng; Tây Ninh 961 triệu đồng; Đồng Tháp 1,065 tỷ đồng; Hậu Giang 377 triệu đồng; An Giang  631 triệu đồng.

Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016” nhằm xác định và nắm bắt được diện tích rừng; trữ lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước; thiết lập được hồ sơ quản lý rừng và xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất chưa có rừng.

Thành quả của dự án là cơ sở để thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất rừng hàng năm và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương; đồng thời, là thông tin phục vụ cho công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và làm căn cứ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

(NQ)