Bổ sung vốn nâng cấp Quốc lộ 3B

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chuyển phần vốn trái phiếu Chính phủ không sử dụng hết của Dự án kéo dài và nâng cấp đường hạ cất cánh 35R-17L cảng hàng không Đà Nẵng và Dự án cải tạo nâng cấp QL4B đoạn Km0-Km33 để bổ sung vốn cho Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã (Km0+00 - Km66+600).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về số vốn dư của hai dự án nêu trên, đồng thời thực hiện điều chỉnh dự án Quốc lộ 3B theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành, bảo đảm không thay đổi quy mô dự án và không vượt tổng vốn trái phiếu Chính phủ đã giao.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt ngày 31/10/2008 với tổng mức đầu tư là 2.191 tỷ đồng. Dự án khởi công từ 2010, thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011, Dự án phải tạm dừng, giãn tiến độ sau 2015.

Ngày 21/2/2014, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh phân kỳ đầu tư Dự án thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 chỉ thi công hoàn thiện đoạn đèo Áng Toòng, 5 cầu trên tuyến và 3,5km đoạn tránh thị trấn Yên Lạc. Giai đoạn 2 bao gồm các hạng mục còn lại. Đến nay, khối lượng thi công giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành.

(NQ)