Bộ Tài chính công bố kết quả cải cách hành chính năm 2015

(eFinance Online) - Chiều ngày 15/5/2016, tại Ninh Bình, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 (Par index 2015) và triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Bộ Tài chính công bố kết quả cải cách hành chính năm 2015

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, đại diện các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Về phía tỉnh Ninh Bình có Phó Chủ tịch tỉnh Đinh Trung Phụng, cùng đại diện cơ quan tài chính tỉnh Ninh Bình. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trương Chí Trung đã chúc mừng các đơn vị rất tích cực trong thực cải cách hành chính. 

“Các tiêu chí đưa ra rất khó, tuy nhiên các đơn vị đã đạt được xuất sắc cải cách hành chính, độ chênh lệch không nhiều. Đây là một kết quả hết sức tích cực”, Thứ trưởng phát biểu. 

Top 3 đơn vị đạt kết quả cao về chỉ số Par index năm 2015 thuộc khối Tổng cục

Đơn vị

Điểm thẩm định chuyên môn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

98,75

Tổng cục Hải quan

96,25

Tổng cục Thuế

96,1

Top 3 đơn vị đạt kết quả cao về chỉ số Par index năm 2015 thuộc khối cục

Cục Kế hoạch tài chính

79,5

Cục Quản lý công sản

79

Cục Quản lý giá

78,5

Cục Tin học và thống kê

78,5

 Top 3 đơn vị đạt kết quả cao về chỉ số Par index năm 2015 thuộc khối vụ

Vụ Pháp chế

70

Vụ Chính sách thuế

69,5

Vụ Ngân sách nhà nước

68,5


Chia sẻ tại Hội nghị, ông Ngô Hữu Lợi - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở bộ chỉ số của Bộ Nội vụ, bộ chỉ số CCHC của Bộ Tài chính (Quyết định  số 793/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính) đã tham khảo một cách chọn lọc, có sự điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí chấm điểm phù hợp với đặc thù của một bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với phạm vi rộng từ trung ương đến địa phương.

Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của Bộ Tài chính được đánh giá trên 7 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của đơn vị; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính của đơn vị; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị; hiện đại hóa hành chính.

Để phù hợp với đặc thù của Bộ Tài chính và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, đồng thời cũng để đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan trong việc đánh giá, bộ chỉ số CCHC được chia thành 3 khối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần phù hợp với phạm vi, quy mô và tính chất của từng khối như sau: 

Khối tổng cục và tương đương gồm 5 đơn vị; được đánh giá trên 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí, 78 tiêu chí thành phần; thang điểm 100 điểm.

Khối cục gồm 7 đơn vị; đánh giá trên 7 lĩnh vực, 27 tiêu chí, 65 tiêu chí thành phần; thang điểm: 80 điểm.

Khối vụ và tương đương gồm 11 đơn vị; đánh giá trên 7 lĩnh vực, 25 tiêu chí, 56 tiêu chí thành phần; thang điểm: 70 điểm

Qua kết quả đánh giá cho thấy, điểm số giữa các đơn vị trong nhóm đứng đầu của các khối tương đối đồng đều, chênh lệch không nhiều (chỉ từ 0,1 đến 0,5 điểm), phần lớn các đơn vị đều đạt trên 90% điểm so với điểm tối đa, điều này cho thấy kết quả CCHC của các đơn vị là khá cao và toàn diện, kết quả này cũng thể hiện sự quan tâm của đơn vị trong việc chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ CCHC với các chương trình, kế hoạch cụthể và đạt kết quả thiết thực.

"Đây là năm đầu tiên Bộ Tài chính thực hiện đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC và cũng là một trong các bộ đi đầu trong thực hiện công tác này." - ông Ngô Hữu Lợi - Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh.

(PV)