Bộ Tài chính mong muốn đẩy mạnh hợp tác với cơ quan báo chí

(THTC) Sáng nay, 25/1, Bộ Tài chính đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách tài chính trong thời gian tới.

(Ảnh: K.Tuấn)(Ảnh: K.Tuấn)

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp, năm qua, với sự phối hợp nhiệt tình và hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí, công tác tuyên truyền đã có những bước chuyển biến tích cực, góp phần đưa các cơ chế chính sách tài chính từng bước đi vào cuộc sống. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, người dân, doanh nghiệp đã ngày càng được tiếp cận, nắm bắt thông tin một cách kịp thời và chấp hành thực hiện các cơ chế chính sách tài chính có hiệu quả hơn.

Năm 2008, Bộ Tài chính mong muốn các cơ quan báo chí tập trung thông tin tuyên truyền về những thành tựu và đóng góp thiết thực của ngành tài chính trong những năm qua; tuyên truyền thực hiện Luật Quản lý Thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, những cơ chế chính sách mới liên quan đến quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan công lập, liên quan đến thị trường tài chính tiền tệ, áp dụng nguyên tắc giá theo cơ chế thị trường…

Bộ Tài chính cũng mong muốn cơ quan báo chí phát hiện, phản ánh kịp thời về những bất cập của cơ chế chính sách tài chính và các thủ tục hành chính, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ những bất cập, vướng mắc để đưa cơ chế chính sách tài chính đi vào cuộc sống.

Đặc biệt, Bộ Tài chính mong muốn các cơ quan báo chí bám sát và thông tin kịp thời kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi tiêu, công khai, minh bạch tài chính, chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công…

Năm qua, ngành tài chính đã hoàn thành tốt  nhiệm vụ tài chính ngân sách theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước tính tăng 16,4 % và vượt 6,5% dự toán năm. Cơ cấu thu có tiến bộ với tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách tăng từ 52,1% năm 2006 lên 54% năm 2007. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước tính tăng 17,9% so với năm trước và vượt 6,5% dự toán năm.

Bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi 5% GDP, dư nợ chính phủ, dư nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn đảm bảo anh ninh tài chính quốc gia và ổn định các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.

(Kim Tuấn)