Bộ Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ

(eFinance Online) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. 
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.

Nhiều kết quả

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KT-XH và tài chính - NSNN năm 2016, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng đã xuất hiện những yếu tố bất ổn, khó định lượng và dự báo, tác động không nhỏ đến việc thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô và tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối NSNN năm 2016, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2016 có dấu hiệu chững lại (GDP 6 tháng tăng 5,52%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra là tăng 6,7%), Giá dầu thô thế giới dao động ở mức thấp (bình quân 6 tháng khoảng 40 USD/thùng và hiện đang giao động quanh mức 45-48 USD/thùng, giảm trên 20% so với dự toán); Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, sự cố ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng ở một số tỉnh miền Trung...

Nhận định, đánh giá đúng tình hình, Bộ Tài chính đã sớm triển khai phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu với Chính phủ đã đề ra các giải pháp phù hợp và kịp thời về điều hành kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2016; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 3/6/2016 về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016).

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP; cùng với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; cùng với quyết tâm của toàn ngành Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2016 đã đạt được những kết quả nhất định, như:

Ngành Tài chính đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, như: đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, chính sách chế độ trong lĩnh vực tài chính; chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý thu, cải cách thủ tục Hành chính gắn với hiện đại hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, KBNN,.... góp phần giảm thiểu chi phí tuân thủ cho người nộp thuế; tăng cường công tác thu hồi nợ thuế, đấu tranh chống chuyển giá, buôn lậu và gian lận thương mại; quản lý chặt chẽ các khoản chi, điều hành NSNN chủ động và tích cực, đảm bảo nguồn đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi....; tăng cường điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của nhà nước góp phần không nhỏ vào kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; triển khai đồng bộ các giải pháp để phục vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển mạnh, ổn định và ngày càng thể hiện rõ nét là kênh huy động vốn của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phát triển mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu là ”bà đỡ” của doanh nghiệp qua đó góp phần đầu tư trở lại cho nền kinh tế và là cơ sở cho đầu tư vào trái phiếu chính phủ phù hợp với thông lệ quốc tế; Tăng cường công tác quản lý nợ công chủ động, tích cực, từng bước tái cơ cấu nợ, hướng tới bền vững nhằm đạt mục tiêu đảm bảo an ninh tài chính quốc gia... 

Bộ Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ  ảnh 1
Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận định, mặc dù đã đạt được kết quả ban đầu như trên, trong điều hành, vẫn còn phát sinh nhiều khó khăn, thách thức; đáng chú ý là tiến độ thu NSNN đạt thấp, rủi ro giảm thu lớn (chủ yếu là giảm thu NSTW) do giá dầu giảm và các tác động khi tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs); nhiều nhu cầu chi ngân sách phát sinh rất lớn cả NSTW và NSĐP để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới..., sẽ tiếp tục tác động đến thu NSNN, công tác điều hành NSNN 6 tháng cuối năm 2016.

Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016 đã được Quốc hội thông qua; Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016; để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2016 vừa qua là không thay đổi định hướng điều hành, không điều chỉnh mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các ý kiến thảo luận của các địa phương, chỉ đạo của Phó Thủ tướng trong Hội nghị này đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất lớn, sự vào cuộc thật sự của các Bộ, cơ quan trung ương, các cấp chính quyền địa phương, Bộ trưởng nhấn mạnh một số nhóm giải pháp cơ bản trong 6 tháng cuối năm:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo các Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Tiếp tục triển khai Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, mở rộng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử... Thực hiện nhiệm vụ một cửa quốc gia; giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Hai là, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN, chủ động xử lý các tác động do biến động giá dầu thô, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.

Tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SX-KD, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đã đề ra; quản lý thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh. Quyết liệt chống thất thu, chống chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế; cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT.

Ba là, tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Bốn là, quản lý kiểm soát chặt chẽ nợ công trong giới hạn cho phép.

Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp huy động vốn; Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ. Kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ của chính quyền địa phương; triển khai thực hiện cơ chế cho vay lại chính quyền địa phương.

Năm là, tăng cường và  đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra thị trường.

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu (điện, than bán cho sản xuất điện, xăng dầu, sữa, dịch vụ công,...) phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2016. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sáu là, tiếp tục xây dựng các Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế một cách tổng thể, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Tám là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chín là, chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế.

Mười là, về kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2017, đề nghị các Bộ, ngành địa phương tập trung chỉ đạo nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nươc năm 2017, trong đó: đối với dự toán thu NSNN phải xây dựng tích cực, trên cơ sở pháp luật và khả năng thực hiện ngân sách năm 2017; dự toán chi ngân sách phải trên cơ sở khả năng thu, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ quan trọng, cấp thiết và khả năng triển khai trong năm 2017.

Đối với chuẩn bị kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, yêu cầu rà soát kỹ về khả năng thu, để bố trí chi; trong đó: đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn phải rà soát lại theo hướng bố trí cho các mục tiêu lớn, như: chống biến đổi khí hậu, vốn đối ứng dự án ODA, vốn đối ứng các dự án PPP, vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia (như đường cao tốc, sân bay Long Thành,...); đối với phần vốn cổ phần hóa, phải đảm bảo cho các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định như dự án xây dựng mới 5 bệnh viện, dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh,...

"Mặc dù bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và nặng nề; tuy nhiên, ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao" - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh... 

(T.H - lược ghi)