Bộ Tài chính sẽ tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền với báo giới

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu và Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Đức Chi vừa cho biết như vậy tại buổi Gặp mặt thân mật các cơ quan thông tấn báo chí diễn ra sáng nay, 15/1/2009, tại trụ sở Văn phòng Bộ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: B.M.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: B.M.

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu bày tỏ mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí ủng hộ, hỗ trợ và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, tập trung vào 6 nội dung cơ bản sau:

Một là thông tin tuyên truyền về những thành tựu và đóng góp thiết thực của ngành Tài chính trong những năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 – 20101 theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng; những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của ngành Tài chính (bao gồm 7 nhóm với 30 giải pháp đã được trình bày tại Hội nghị Tài chính toàn quốc ngày 3/12/2008 tại Hà Nội) để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2009.

Hai là tập trung thông tin tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các luật thuế, những cơ chế, chính sách tài chính mới… nhất là cơ chế, chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; về đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, về xã hội hóa giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể thao…; các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển đồng bộ các loại thị trường như thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ; áp dụng nguyên tắc giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các loại hàng hóa, dịch vụ Nhà nước còn định giá theo lộ trình; những chính sách, chế độ tài chính, thuế, hải quan, ngân sách, cổ phần hóa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đáp ứng các cam kết của WTO, trong đó cần phát hiện, phản ánh kịp thời dư luận xã hội về những bất cập của cơ chế, chính sách tài chính và các thủ tục hành chính, đề xuất hướng xử lý tháo gỡ những bất cập, vướng mắc để đưa cơ chế, chính sách tài chính đi vào cuộc sống.

Ba là đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về những chủ trương, biện pháp và những hành động, kết quả cụ thể của ngành Tài chính và xã hội trong việc thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu và giới thiệu các đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt chủ trương này.

Bốn là tăng cường thông tin tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện công cuộc cải cách hành chính, thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của các đơn vị trong ngành Tài chính.

Năm là bám sát và thông tin kịp thời kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi tiêu, công khai, minh bạch tài chính, chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công.

Sáu là bám sát và kịp thời thông tin phản ảnh các hoạt động có tính thời sự, trọng tâm của ngành Tài chính diễn ra trong các thời điểm của năm, trong đó cần chú trọng thông tin tuyên truyền kịp thời hoạt động đối nội, đối ngoại, các phong trào hoạt động của các tổ chức, đoàn thể và phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị nhằm cổ vũ, động viên cán bộ trong ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu tài chính – ngân sách năm 2009.

Cũng tại buổi gặp, Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Chi cho biết, trong năm  2008, Bộ Tài chính đã chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Chẳng hạn, nhằm giải đáp thắc mắc của công chúng về vấn đề nóng – thuế thu nhập cá nhân, trên website của Bộ Tài chính đã có riêng chuyên mục “Hỗ trợ bạn đọc” với trung bình 60 câu hỏi/tháng.

Trong năm 2009, Bộ Tài chính sẽ có nhiều phương thức hấp dẫn trong việc phối hợp thông tin, tuyên truyền với báo giới.

Dự kiến tháng 2/2009, Bộ Tài chính sẽ tổ chức trao Giải Báo chính toàn quốc viết về ngành Tài chính.

(BM)