Bộ Tài chính tập huấn về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản QPPL

(eFinance Online) - Nhằm giúp cán bộ làm công tác xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề bình đẳng giới, ngày 24 - 25/8/2017, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn về lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản QPPL Tài chính.
Quang cảnh Hội nghị.Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Công Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính cho biết: Theo Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, hoạt động lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật có một số nội dung được quy định mới. Cụ thể, việc lồng ghép giới được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn lập đề nghị xây dựng chính sách và giai đoạn soạn thảo văn bản QPPL. Từ quy định này, đòi hỏi các Bộ, ngành trong đó có Bộ Tài chính phải nghiên cứu, xây dựng cách thức triển khai hoạt động lồng ghép giới để một mặt tuân thủ đúng, đầy đủ quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, mặt khác, vẫn bảo đảm được tiến độ và chất lượng của các văn bản QPPL được giao trách nhiệm chủ trì soạn thảo.

Chính vì thế, ông Khôi hy vọng rằng, sau buổi tập huấn này, các cán bộ làm công tác xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản QPPL Tài chính sẽ có được các kỹ năng trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản QPPL...

Trong 2 ngày làm việc, Hội nghị đã tập trung vào những nội dung cơ bản như: Quy định pháp luật và kỹ năng nhận diện vấn đề về giới trong xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản QPPL. Kỹ năng đánh giá tác động về giới. Kỹ năng lập báo cáo lồng ghép giới; Hướng dẫn về kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Kinh nghiệm triển khai công tác lồng ghép giới của Bộ Y tế; Kinh nghiệm thực hiện lồng ghép giới của Bộ Tài chính trong xây dựng chính sách của dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế.

Bộ Tài chính tập huấn về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản QPPL ảnh 1 Học viên trình bày hiểu biết của mình về vấn đề lồng ghép giới trong công tác xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản QPPL.
Với chương trình giảng dạy gần gũi, phương pháp học thiên về thảo luận, chia sẻ, trao đổi thông tin, chương trình tập huấn giúp học viên hiểu và ứng dụng kiến thức được học vào thực tiễn công tác, qua đó tham mưu kịp thời cho lãnh đạo về vấn đề lồng ghép giới trong công tác xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản QPPL Tài chính...

(GN)