Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN

(eFinance Online) - Trong tháng 6, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường kiểm tra sau thông quan, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế đảm bảo hoàn thành dự toán NSNN năm 2016 được giao.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thu NSNN tháng 5 ước đạt 71,7 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 5 ước đạt 71,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm thu NSNN thực hiện ước đạt 396,2 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2015. 

Trong đó, thu nội địa tháng 5 ước đạt 51,3 nghìn tỷ; luỹ kế 5 tháng ước đạt 321,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,9% dự toán năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015 (không kể thu tiền sử dụng đất thì tăng 10%). 

 Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 450 tỷ đồng so với tháng 4, chủ yếu do giá thanh toán trong kỳ đạt 42 USD/thùng (tăng 3 USD/thùng so với tháng trước), tuy nhiên vẫn giảm 18 USD/thùng so với giá dự toán. Luỹ kế 5 tháng xấp xỉ 15,9 nghìn tỷ đồng, bằng 29,2% dự toán năm, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng dầu thanh toán 5 tháng ước đạt 6,65 triệu tấn, bằng 47,5% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân 5 tháng khoảng 38,1 USD/thùng, giảm 21,9 USD/thùng so giá tính dự toán. 

 Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng ước đạt 16,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng ước đạt 58,7 nghìn tỷ đồng, bằng 34,1% dự toán năm, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi NSNN tháng 5 ước 95,68 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 466,3 nghìn tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán năm, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 5 ước 10,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt xấp xỉ 68 nghìn tỷ đồng, bằng 26,7% dự toán năm, tăng 4,2% cùng kỳ năm 2015. Riêng về thực hiện vốn đầu tư XDCB, ước đến hết tháng 5 vốn giải ngân cho các dự án là 67,1 nghìn tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 35,3% kế hoạch); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 21% kế hoạch (cùng kỳ năm 2015 đạt 27,8% kế hoạch). 

Chi trả nợ và viện trợ thực hiện tháng 5 ước 12,67 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng xấp xỉ đạt 64,55 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính thực hiện tháng 5 ước đạt 70,47 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 332 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2015. 

Bội chi NSNN 5 tháng ước đạt 70 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6% dự toán năm. 

Về tình hình huy động vốn cho NSNN, đến hết ngày 31/5/2016, đã thực hiện phát hành được 147.044 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán.

 Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN

Một nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính đặt ra trong tháng 6 là tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016. Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục điều hành dự toán ngân sách năm 2016, đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh; hướng dẫn xây dựng dự toán NNSN năm 2017. Hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2016 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2016 của các Bộ, cơ quan trung ương; chuẩn bị các tài liệu, thuyết minh, giải trình có liên quan phục vụ kỳ họp Quốc hội. Hoàn thiện Đề án giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững.

Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường kiểm tra sau thông quan, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế đảm bảo hoàn thành dự toán NSNN năm 2016 được giao.

Đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của NSNN theo dự toán đồng thời tăng cường công tác Kiểm tra, kiểm soát chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động trong tổ chức điều hành NSNN, ưu tiên để phòng chống khắc phục thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, hỗ trợ lãi suất mua gạo tạm trữ... và một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh. Trình Chính phủ duyệt Báo cáo quyết toán NSNN năm 2014 tại kỳ họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2016.

Thẩm tra phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2016 cho các Bộ, ngành; Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư, phát triển, kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 của các Bộ, ngành, địa phương; Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành toàn quốc năm 2015...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ như huy động vốn; quản lý thị trường chứng khoán, bảo hiểm; quản lý giá; hợp tác quốc tế, hội nhập tài chính; tạo môi trường thúc đẩy, sản xuất, kinh doanh...

(T.H)