Bố trí vốn xây dựng hệ thống CNTT phục vụ hải quan 1 cửa

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý bổ sung Dự án Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đồng ý điều chuyển 10,326 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2015 không sử dụng hết của Dự án Sửa chữa nâng cấp hồ Đắk Uy, tỉnh Kon Tum và Dự án Sửa chữa nâng cấp cụm hồ Sơn La, tỉnh Sơn La để bổ sung cho Dự án trên. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án trên theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành có liên quan; chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo.

Thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã và đang tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong quản lý, thực hiện kết nối liên ngành để phối hợp hoạt động quản lý và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Dự án được thực hiện từ tháng 8/2015 đến tháng 7/2019 với tổng kinh phí là 4,18 triệu USD, trong đó vốn ODA 3,8 triệu USD do WB viện trợ không hoàn lại, vốn đối ứng Việt Nam 380.000 USD tương đương khoảng 8 tỷ VNĐ (được bố trí từ nguồn ngân sách trung ương trong dự toán hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ).

(Thanh Huyền)