Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Truyền thống ngành

(eFinance Online) - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2017), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Truyền thống ngành

Trong thư, Bộ trưởng khẳng định: Nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2017 - 2020 của ngành Tài chính là hết sức nặng nề, nhưng với truyền thống 72 năm lịch sử vẻ vang của Ngành, Bộ trưởng tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính tiếp tục chung sức, chung lòng; lao động sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó...

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Truyền thống ngành ảnh 1 Toàn văn “Thư chúc mừng 72 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam” 
của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.
(GN)