Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Truyền thống ngành

(eFinance Online) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2018), ngày 23/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Truyền thống ngành

Trong thư, Bộ trưởng cho biết: Trong suốt 73 năm qua, ngành Tài chính đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, từng bước đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa. Trên mỗi chặng đường lịch sử, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, không quản ngại hy sinh, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách, góp phần quan trọng vào công cuộc giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhiệm vụ tài chính - ngân sách và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2018 - 2020 của ngành Tài chính là hết sức nặng nề, nhưng với truyền thống 73 năm lịch sử vẻ vang của ngành Tài chính, Bộ trưởng tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính tiếp tục chung sức, chung lòng; lao động sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho...

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Truyền thống ngành ảnh 1 Toàn văn “Thư chúc mừng 73 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam” 
của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.
(PV)