Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng thầy cô giáo ngành Tài chính

(eFinance Online) - Ngày 18/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng thầy cô giáo ngành Tài chính

Trong thư, Bộ trưởng viết: "Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi xin gửi đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính lời chúc mừng tốt đẹp nhất."

Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định rằng "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội."

 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển năng lực và phẩm chất của người học; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học để góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính và xã hội.

Bộ trưởng gửi lời chúc các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính và gia đình sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công.

(T.H)