Các khoản thu quan trọng từ sản xuất kinh doanh vẫn có sự tăng trưởng khá

(eFinance Online) - Chiều 31/8, tại buổi họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ, phóng viên đã đặt câu hỏi với đại diện Bộ Tài chính về đánh giá tình hình thu ngân sách hiện nay. 
Các khoản thu quan trọng từ sản xuất kinh doanh vẫn có sự tăng trưởng khá

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, kết quả thu ngân sách 8 tháng đầu năm ước đạt 649 nghìn tỷ, bằng 64% dự toán và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn lại 8 tháng đầu năm 2015, thu ngân sách đạt 67,7%, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy kết quả 8 tháng đầu năm thu ngân sách năm 2016 vẫn còn thấp hơn so với 2015.

Thu nội địa đạt 66,6% và tăng 17% so với cùng kỳ. Tiến độ thu nội địa năm nay so với 2 năm liền kề (2014, 2015) cùng kỳ còn thấp hơn. Tuy nhiên, với kết quả thu nội địa, các khoản thu quan trọng từ sản xuất kinh doanh vẫn có sự tăng trưởng khá. Ví dụ thu từ công, thương nghiệp và quốc doanh đạt 72% dự toán và tăng 22% so với cùng kỳ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66,4% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ.

Khoản thu có tỉ trọng lớn là thu từ doanh nghiệp nhà nước mới đạt 53% dự toán, giảm 5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do giá dầu giảm nên hoạt động khai thác dầu khí cũng giảm; doanh nghiệp thủy điện thì bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường và hạn hán nghiêm trọng; doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị tác động bởi giá trên thế giới giảm sâu nên khó khăn trong thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại sau thuế cũng khó khăn trong 8 tháng đầu năm.

Cụ thể: Thu từ dầu thô mới đạt 49,7% so với dự toán và giảm 43% so với cùng kỳ. Sản lượng dầu thô cũng đã bằng 74% so với kế hoạch năm nay nhưng giá lại bị giảm 18,7 USD/thùng so với dự toán (Giá dự toán là 60 USD/thùng nhưng thực tế chỉ đạt 41,3 USD/ thùng).

Thu cân đối từ xuất nhập khẩu đã đạt 64% dự toán và tăng 3,3% so với cùng kỳ. Khoản thu này bị ảnh hưởng do yếu tố khách quan là cắt giảm thuế trong quá trình hội nhập. Cùng với đó, kim ngạch một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách cũng thấp so với cùng kỳ năm trước.

Đối với chi ngân sách, tiến độ chi 7 tháng đạt 770.000 tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết chi đầu tư phát triển đạt 47% dự toán. Sau khi có Nghị quyết 60 của Chính phủ, tốc độ giải ngân, chi đầu tư phát triển đã có chuyển biến tích cực trong các tháng gần đây, dù tiến độ so với dự toán thấp. Cùng với đó, chi trả nợ, viện trợ đảm bảo đúng hạn, kịp thời theo các cam kết; chi quốc phòng an ninh, an sinh xã hội được đảm bảo. 

(T.H - tổng hợp)