Các ngân hàng đã phát hành hơn 10 triệu thẻ ATM

Các ngân hàng đã phát hành hơn 10 triệu thẻ ATM trong thời gian qua, vượt mục tiêu đặt ra đến năm 2010, sau khi nhiều cơ quan thực hiện yêu cầu của Chính phủ trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Các ngân hàng đã phát hành hơn 10 triệu thẻ ATM

Trong quý 1/2008, TP. Hồ Chí Minh đã có gần 1.800 đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản ngân hàng cho hơn 93.000 người. Tại thành phố Hà Nội, có gần 1.100 đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trả lương qua tài khoản ngân hàng cho 111.000 người.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hướng dẫn người sử dụng các nội dung liên quan đến việc trả lương qua tài khoản, đảm bảo bố trí trả lương hợp lý, đúng thời hạn và tránh tình trạng quá tải của các máy ATM.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất nhằm tạo điều kiện cho hoạt động thanh toán thẻ phát triển.

(Theo TTXVN)