Cải cách hành chính: Chú trọng giải pháp về con người

(eFinance Online) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính 2016-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, công tác cải cách hành chính (CCHC)  thời gian qua đã đạt một số kết quả bước đầu. Bộ máy đỡ chồng chéo hơn, bớt giao thoa chồng lấn, thể chế đổi mới hơn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến. Ảnh: VGP/Quang HiếuThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Bên cạnh đó, tin học hóa áp dụng tại một số bộ, ngành, địa phương, giúp cho cải cách thủ tục hành chính có tiến bộ, như thuế, hải quan, điện, thủ tục đất đai, giấy phép đầu tư. Bước đầu xây dựng thành phố thông minh ở một số nơi như TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội.

Một số địa phương đã đặt ra chỉ số hài lòng của người dân; trung tâm dịch vụ hành chính công; văn bản giải quyết thủ tục qua mạng và trả tận nhà. Những mô hình nay tuy chưa phổ biến, nhưng là tốt, có thể nghiên cứu nhân rộng.

Trong các giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đầu tiên là giải pháp về con người. Đó là cán bộ phải giỏi nghiệp vụ, có đạo đức để phục vụ nhân dân, phải thấm nhuần 3 xin là "Xin chào, xin hỏi, xin cảm ơn" cũng như cả xin lỗi.

Đặc biệt, việc thi tuyển công chức để chọn người tài, có phẩm chất đạo đức vào bộ máy hành chính là rất quan trọng. Đi liền đó là xã hội hóa mạnh mẽ đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, cải cách hành chính thời gian tới là nhiệm vụ nặng nề để phát triển kinh tế đất nước. Chính phủ nói riêng và cả bộ máy hành chính Nhà nước nói chung, cần phải quyết tâm xây dựng một Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.

"Công việc này không dễ dàng, vì bản chất là thay đổi căn bản phương pháp quản lý, lề lối, tác phong và ý thức của từng cá nhân trong bộ máy công quyền. " - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Về việc xây dựng Chính phủ liêm chính, Thủ tướng nhấn mạnh, đó là bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở phải luôn toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp chung của đất nước. Mọi chính sách, mọi việc làm của cán bộ công chức đều phải vì lợi ích của nhân dân, không để lợi ích nhóm chi phối. Các thành viên Chính phủ và toàn bộ đội ngũ công chức các cấp chính quyền đều phải giữ gìn bản thân, liêm khiết, trong sạch, không vì lợi ích cá nhân. Việc ích nước lợi dân thì phải kiên quyết làm, việc chỉ đem lại lợi ích cho riêng bản thân thì phải kiên quyết từ chối.

Chính phủ phải quản lý bằng pháp luật, bản thân Chính phủ đó cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đây là tinh thần thượng tôn pháp luật. Bất cứ cán bộ công chức nào đều phải nghiêm túc thực hiện pháp luật, phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Mọi việc làm phải công khai minh bạch và chịu trách nhiệm giải trình. Trong đó cán bộ là khâu then chốt, do đó phải lựa chọn cán bộ có năng lực, đủ phẩm chất để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý. Và khi có sai phạm dù cấp nào cũng phải xử lý nghiêm.

Để làm việc này phải đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý cán bộ, công chức, từ khâu tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm. Có chính sách phù hợp để thu hút, sử dụng người tài.

Đi liền với đó là thực thi nghiêm túc việc tinh giản biên chế, gắn với cải cách tiền lương, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những người không đáp ứng yêu cầu, tiêu cực, nhũng nhiễu. 

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khẩn trương xây dựng Chính phủ điện tử. Việc này nói thì dễ nhưng làm rất khó. Phải làm sao qua mạng, từ Thủ tướng tới Bộ trưởng đến Chủ tịch UBND các cấp đều biết được, quản lý được toàn bộ quy trình xử lý văn bản của cả hệ thống. Cán bộ, chuyên viên ai làm chậm, ai ngâm văn bản lâu, ai làm tốt, làm nhanh, chính xác đều phải công khai. Việc này giúp cho công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ và qua mạng này, người dân có thể tham gia phản biện, góp ý với cơ quan nhà nước. 

(T.H - tổng hợp)