Cần thiết đổi mới phương thức hợp tác với các nhà tài trợ

Đây là nhận định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đưa ra bên lề Hội nghị đối thoại cấp cao Nhóm đối tác tài chính công diễn ra mới đây tại Hà Nội. Sau 10 năm hợp tác với các nhà tài trợ nước ngoài do ngân hàng thế giới đại diện, Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết phải chuyển từ quan hệ tài trợ sang quan hệ đối tác phát triển.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung trả lời phỏng vấn của báo giới.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung trả lời phỏng vấn của báo giới.

Thứ trưởng đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của Hội nghị đối thoại cấp cao lần này?

Hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các Bộ, ngành với các nhà tài trợ đã có lịch sử nhiều năm. Các nhà tài trợ hỗ trợ Chính phủ thực hiện các cải cách trong đó họ rất quan tâm tới cải cách tài chính công. Sau 10 năm hợp tác với các nhà tài trợ nước ngoài do ngân hàng thế giới đại diện, Bộ Tài chính thấy rằng cần thiết phải đổi mới phương thức hợp tác. Trước đây họ là nhà tài trợ, giờ là chuyển sang quan hệ đối tác phát triển do đó phương thức hợp tác cũng thay đổi. Vì vậy Bộ Tài chính thống nhất với các nhà tài trợ từ 2014 sẽ chuyển sang hình thức lập kế hoạch trung và dài hạn thay cho kế hoạch hàng năm. Bộ Tài chính dựa vào chiến lược cải cách tài chính công đến 2020 tầm nhìn 2030 để đưa ra kế hoạch trung và dài hạn, trong đó có kế hoạch 2014 - 2016.

Căn cứ vào lộ trình chiến lược, Bộ Tài chính đặt ra 13 hoạt động quan trọng nhất để thực hiện cùng các nhà tài trợ. Hội nghị đối thoại cấp cao Nhóm đối tác tài chính công nằm trong hoạt động rất quan trọng nhằm thống nhất hoạt động cải cách tài chính công của Bộ Tài chính sẽ thực hiện trong 3 năm tới. Từ đó các nhà tài trợ biết được kế hoạch cụ thể và kế hoạch đầu ra, nguồn lực trong từng hoạt động để nhà tài trợ dựa trên năng lực của mình sẽ có hỗ trợ cụ thể. Đây là cái đổi mới nhất trong hợp tác hành chính công của Bộ Tài chính với cộng đồng các nhà tài trợ.

Đâu là lĩnh vực thuộc tài chính công được Bộ Tài chính và các đối tác quan tâm đẩy mạnh thực hiện nhất hiện nay?

Theo lộ trình chiếc lược cải cách tài chính công được phê duyệt, thì trong 3 năm tới hoạt động về cải cách thể chế và xây dựng năng lực được coi là trọng tâm. Một loạt các luật cơ bản về tài chính sẽ được ban hành như dự luật ngân sách, quả lý tài sản công, cải cách về tài chính doanh nghiệp, cải cách tái cấu trúc thị trường tài chính. Đây là những trọng tâm của chiến lược cải cách tài chính công và cũng là nội dung mà các nhà tài trợ quan tâm nhất. Tại hội nghị đối thoại cấp cao nhóm đối tác tài chính công có 2 nội dung rất quan trọng là kế hoạch cho 3 năm và vấn đề luật sửa đổi luật ngân sách. Trong đó, không chỉ là vấn đề sửa đổi về luật mà còn cơ chế thực hiện luật một cách đầy đủ, không chỉ về phân bổ mà còn cả vấn đề cơ chế giám sát ngân sách như thế nào. Các nhà tài trợ quan tâm hết sức sâu đến cải cách toàn diện ngân sách nhà nước như thế nào để nền tài chính công phù hợp thực tiễn đất nước cũng như đảm bảo chuẩn mực thế giới. Đây là việc của Chính phủ Việt Nam và trực tiếp là Bộ Tài chính phải làm, các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ rất tốt về thông tin, chuyên gia, kỹ thuật, phương pháp thống kê, khảo sát, đánh giá tác động…

Liệu chúng ta có gặp khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung về tiêu chuẩn đánh giá trình độ phát triển với các nhà tài trợ quốc tế?

Trình độ phát triển luôn là vấn đề đặt ra khi có hợp tác với nước ngoài trong xây dựng thể chế. Các nước luôn tư vấn cho Việt Nam chuẩn mực cao nhất, nhưng mình phải biết chuẩn mực đó như thế nào, phải áp dụng vào điều kiện ở Việt Nam để chính sách quốc gia đi vào thực tiễn vừa đúng ở hiện tại vừa đúng trong tương lai. Tránh đưa ra chính sách đi nhanh quá không phù hợp trong thực tiễn và bất khả thi. Điều này không chỉ áp dụng trong cải cách tài chính công mà trong tất cả lĩnh vực đều như vậy. Hiện nay, Việt Nam hội nhập rất cao và chúng ta đang tiến rất nhanh đến các chuẩn mực chung.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

(Thanh Huyền thực hiện)