Chấn chỉnh việc thu phí không đúng quy định tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp tục có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, làm rõ phản ánh về tình trạng thu phí, đóng góp của người dân không đúng quy định ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu phí, đóng góp của nhân dân tại một số xã thuộc huyện Can Lộc để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 vào ngày 29/10/2015, báo chí có phản ánh tình trạng thu phí, đóng góp của người dân không đúng quy định vẫn tiếp tục diễn ra ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tiếp tục yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin phóng viên phản ánh để xử lý theo quy định, thực hiện nghiêm chỉ  đạo của Phó Thủ tướng; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/11/2015.

(NQ)