Chi 3.590,9 tỷ đồng vốn đối ứng ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Thủ tướng chính phủ quyết định ứng trước 3.590,9 tỷ đồng vốn đối ứng ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 theo danh mục và mức vốn ứng trước đối với các chương trình, dự án ODA của Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định ứng trước vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 của các chương trình, dự án ODA. Số vốn ứng này được thực hiện và thanh toán đến hết 31/3/2015. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc ứng vốn.

Theo quyết định này, từ năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải bố trí kế hoạch vốn để thu hồi số vốn đối ứng trước nêu trên và cân đối đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA theo cam kết với các nhà tài trợ ODA. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn ứng trước của các dự án.

(Thanh Huyền)