Chi hơn 150 tỷ đồng khắc phục hậu quả hạn hán

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 150,6 tỷ đồng cho 8 địa phương và 3 công ty của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2015 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014 - 2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Kinh phí hỗ trợ cho 8 địa phương và 3 công ty được phân bổ như sau: Sơn La 13,1 tỷ đồng; Nghệ An 23 tỷ đồng; Hà Tĩnh 12,7 tỷ đồng; Quảng Ngãi 8,2 tỷ đồng; Đắk Nông 23,5 tỷ đồng; Hậu Giang 8,3 tỷ đồng; Bạc Liêu 14,8 tỷ đồng; Cà Mau 14 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải 14,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà 14,5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa 4,2 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ trên thực hiện theo quy định hiện hành. UBND các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác cùng với kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ nêu trên để bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại các chính sách hiện hành về hỗ trợ khắc phục hạn hán, bảo đảm công bằng, minh bạch, hiệu quả và khả thi trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

(Thanh Huyền)