Chính phủ bàn giải pháp giảm số giờ nộp thuế cho doanh nghiệp

Trong hai ngày 30 và 31/7/2014, Chính phủ tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 7/2014. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về cải cách hành chính về thuế, hải quan, đất đai, giảm số lần, số giờ nộp thuế cho doanh nghiệp. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành Phiên họp Chính phủ tháng 7. Nguồn: Chinhphu.vn.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành Phiên họp Chính phủ tháng 7. Nguồn: Chinhphu.vn.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; Tờ trình về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất; Báo cáo một số cơ chế, chính sách phát triển y tế…

Chính phủ cũng thảo luận về một số dự án luật như: Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Dự án Luật An toàn vệ sinh lao động; Dự án Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo; Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ trên cơ sở Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014, tập trung thảo luận những vấn đề lớn liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, tăng trưởng GDP, kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… trên tinh thần không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2014. 

Theo đó, đi sâu dự báo, đánh giá về khả năng tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thảo luận các giải pháp khả thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 5,8% năm 2014. Thủ tướng cũng đề nghị thảo luận các giải pháp tiếp tục đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng tổng cầu của nền kinh tế, tăng dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu đề xuất các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải cách hành chính về thuế, hải quan, đất đai, giảm số lần, số giờ nộp thuế cho doanh nghiệp.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014 cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp, giá cả thị trường ổn định, cung-cầu hàng hóa được bảo đảm, lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định.

Báo cáo cũng cho thấy xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, tiếp tục có xuất siêu; giải ngân vốn FDI, vốn ODA và vay ưu đãi đạt khá. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phục hồi qua từng tháng. Sản xuất nông nghiệp được duy trì và phát triển tốt, khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao. Bên cạnh đó, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

(Thanh Huyền)