Chưa có kế hoạch tăng giá điện trong năm nay

Tại buổi họp báo công bố giá thành sản xuất điện năm 2014 được Bộ Công Thương tổ chức chiều qua (2/2), ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Tập đoàn vẫn chưa có kế hoạch đề xuất tăng giá bán điện vì phụ tải đang thấp, cơ cấu nguồn phát cũng có lợi với nguồn điện giá rẻ đang được huy động. Trong tháng 2, nhiều khả năng chưa phải chạy điện giá cao. Tuy nhiên, đến mùa hè thì chưa rõ, nên cũng không thể nói trước.

Ảnh: VGP.Ảnh: VGP.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2014, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 128,63 tỷ kWh. Tỷ lệ tổn thất hệ thống điện là 8,49%, thấp hơn 0,9% so với chỉ tiêu 9,39% quy định tại Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 15/3/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2012 - 2016. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 198.003,52 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 1.539,35 đồng/kWh.

Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 152.920,70 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.188,86 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 10.520,39 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 81,79 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 33.657,25 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 261,66 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 905,18 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,04 đồng/kWh.

Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014. Khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 tại các huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và xã đảo Thạnh An (TP Hồ Chí Minh) là 142,76 tỷ đồng do giá bán điện bình quân thực tế tại các huyện đảo Phú Quốc, Phú Quý, Lý Sơn, Côn Đảo và xã đảo Thạnh An chỉ bằng 58,62%, 31,99%, 26,78%, 33,28% và 17,53% giá thành sản xuất kinh doanh điện.  

Doanh thu bán điện năm 2014 là 197.128,89 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.532,55 đồng/kWh). Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 là 1.698,46 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng: 444,25 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty Điện lực: 1.153,21 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần (số liệu EVN báo cáo): 101 tỷ đồng. Tổng cộng lãi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2014 của EVN là 823,83 tỷ đồng.

Theo Phó Tổng giám đốc Đinh Quang Tri, dù Tập đoàn báo lãi trong năm tài chính này là 823,8 tỷ song phần lớn là được bù đắp từ hoạt động ngoài ngành chính. Khoản lợi nhuận thu được từ hoạt động ngoài sản xuất kinh doanh điện xấp xỉ 1.700 tỷ, đến từ tiền bán thiết bị ở một số công ty cổ phần, công ty tư vấn hay tiền lãi gửi ngân hàng ở công ty tài chính chứ nếu rạch ròi thì hoạt động sản xuất, mua bán điện là lỗ, bởi giá bán chưa đáp ứng được chi phí. Hiện Tập đoàn chưa có kế hoạch đề xuất tăng giá bán điện vì phụ tải đang thấp. Mỗi lẫn tăng giá, bản thân EVN cũng rất mệt mỏi. Là bên bán nhưng EVN mong muốn giá điện ổn định, cả đầu vào và đầu ra, là tốt nhất.

Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành điện (lỗ chênh lệch tỷ giá) đến 31/12/2014 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là 1.682,21 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 1 là 641,75 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 3 là 810,94 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 392,12 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 1.260,46 tỷ đồng.

(NQ)