Đà Nẵng hướng tới áp dụng tăng trưởng xanh để tạo ra các cơ hội thương mại

(eFinance Online) - Ngày 24/6, tại Đà Nẵng, Trung tâm WTO (Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng) với sự tài trợ của Dự án EU – MUTRAP tổ chức Hội thảo với chủ đề “Áp dụng tăng trưởng xanh để tạo ra các cơ hội thương mại cho thành phố Đà Nẵng”. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ý tưởng về “Tăng trưởng xanh” đã được đề xuất tại Hội nghị các Bộ trưởng lần thứ 5 về Môi trường và Phát triển Khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2005. Sau hơn 10 năm, Tăng trưởng xanh đã trở thành một mô hình tăng trưởng kinh tế mới được nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế tham gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với giảm thiểu tác động môi trường. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đang phát triển đã quyết tâm theo đuổi mô hình này thông qua “Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”, “Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020”. Về phía các bộ, ngành, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính... cũng đã ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động của ngành thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh. Một số tỉnh, thành trên cả nước cũng đã bắt đầu triển khai và xây dựng kế hoạch của địa phương hưởng ứng và triển khai áp dụng Tăng trưởng xanh trên địa bàn.

Thương mại là bộ phận cấu thành quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế toàn cầu. Vì vậy, việc theo đuổi con đường Tăng trưởng xanh sẽ có những tác động nhất định đến phát triển thương mại, tạo ra các cơ hội thương mại và mở ra thị trường xuất khẩu mới đối với các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có lợi cho môi trường, phù hợp với phát triển bền vững và xanh hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, thương mại với những điều chỉnh thích hợp sẽ thúc đẩy quá trình áp dụng mô hình Tăng trưởng xanh và chuyển đổi sang nền Kinh tế xanh.

Hội thảo đã giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng có một diễn đàn để trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình Tăng trưởng xanh, Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia và của Bộ Công Thương về Tăng trưởng xanh giai đoạn đến năm 2020; mối quan hệ giữa Tăng trưởng xanh và phát triển thương mại; đặc biệt là phân tích và xây dựng định hướng để áp dụng Tăng trưởng xanh trong việc tạo ra các cơ hội thương mại mới cho thành phố Đà Nẵng; đồng thời trao đổi, thảo luận về một số vấn đề khác có liên quan như các cam kết liên quan đến thương mại môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế, giải pháp áp dụng Tăng trưởng xanh cho Đà Nẵng thông qua đổi mới công nghệ trong sản xuất.

Tại Hội thảo, TS.Đỗ Hữu Hào nhấn mạnh, việc chuyển đổi dần từ nền sản xuất công nghiệp truyền thống sang công nghiệp xanh sẽ là bước tiến quan trọng của Đà Nắng, góp phần ngăn ngừa được biến đổi khí hậu toàn cầu và mức nước biển dâng. Về lợi ích của Thành phố sẽ giúp tăng trưởng kinh tế, thông qua tiết kiệm đầu vào năng lượng, nguyên liệu, tăng hiệu suất sử dụng, giảm nhập khẩu nhiên liệu, đồng thời giảm gánh nặng nhập siêu cho cả nước, tạo thêm việc làm mới, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo đảm môi trường bền vững cho muôn đời sau...

(T.Hằng)