Dành 462 triệu USD đầu tư lưới điện truyền tải

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Dự án trên có tổng mức vốn đầu tư là 462 triệu USD. Trong đó, vốn ODA 317,36 triệu USD và vốn đối ứng 144,64 triệu USD. Dự án được thực hiện trong 3 năm (2015 - 2018) với mục tiêu mở rộng và phát triển hệ thống lưới truyền tải điện trên toàn lãnh thổ; giảm quá tải cho lưới điện quốc gia.

Dự án cũng nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng tại các khu vực có Dự án, truyền tải kịp thời công suất từ các nhà máy điện mới đến các trung tâm phụ tải đang tăng trưởng và duy trì độ an toàn, nâng cao độ tin cậy, chất lượng điện của hệ thống truyền tải điện quốc gia.

(NQ)