Dành hơn 115 triệu USD xử lý nước thải khu vực Dĩ An

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An” trong khuôn khổ khoản vay bổ sung dự kiến thuộc Dự án “Cấp nước và nước thải đô thị - giai đoạn I", vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Dự án nhằm góp phần tăng cường kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, chấm dứt tình trạng xả nước thải trái phép, sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả, góp phần giữ gìn an toàn nguồn nước, lưu vực sông Đồng Nai, bảo đảm duy trì nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu). Dự án gồm 3 hợp phần: Thu gom và xử lý nước thải thị xã Dĩ An, cải tạo hệ thống thoát nước mưa thị xã Dĩ An, hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường thể chế cho tỉnh Bình Dương, thị xã Dĩ An và Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước môi trường Bình Dương.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 115.234.000 USD. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới là 92.212.000 USD, bao gồm vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) 23.053.000 USD, vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) 69.159.000 USD. Vốn đối ứng phía Việt Nam tương đương 23.022.000 USD, do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tự cân đối, bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương là cơ quan chủ quản Dự án. Thời gian thực hiện Dự án là 3 năm.

(NQ)