Đầu tư hơn 16 triệu Euro trang bị phương tiện chữa cháy

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 3” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Dự án trên được thực hiện trong 2 năm (2015 - 2017) với tổng mức vốn đầu tư hơn 16 triệu Euro, trong đó vốn ODA vay Phần Lan hơn 15,8 triệu Euro và vốn đối ứng hơn 200 nghìn Euro. Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên cả nước để góp phần nâng cao năng lực chiến đấu, hiệu quả hoạt động của lực lượng này, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Kết quả chủ yếu mà Dự án mang lại là đội ngũ cán bộ các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đào tạo và huấn luyện sử dụng thành thạo và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị đầu tư từ Dự án bao gồm cả việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; đầu tư trang bị các phương tiện chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

(Thanh Huyền)