Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước cần kiên quyết thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa được Chính phủ ban hành.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu đề ra, không để dồn vào thời điểm cuối năm. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, kiên quyết thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm soát hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo đồng bộ giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, rà soát, tập trung nâng cao giá trị sản xuất và năng suất lao động các ngành công nghiệp còn khả năng tăng trưởng cao, nhất là ngành khai thác khoáng sản và công nghiệp chế tạo, chế biến. Bộ Công Thương phải phát triển mạnh và khuyến khích kênh tiêu thụ trong nước để tăng tổng cầu.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn khả năng phát triển, chỉ đạo sản xuất lúa gạo bảo đảm nguồn cung xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch chăn nuôi, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nhất là chăn nuôi ngắn hạn. Bộ chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các phương án đối phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

(Thanh Huyền)