Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam đầu tiên tại Việt Nam

(eFinance Online) - Ngày hôm nay (3/6), Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức chính thức được diễn ra tại Hà Nội.
Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam đầu tiên tại Việt Nam

Đây là Diễn đàn Kinh tế Tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Diễn đàn này nhằm tăng cường đối thoại giữa hai khu vực công-tư và nhằm thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam trong công cuộc cải cách chính sách của đất nước, Diễn đàn được tổ chức bởi Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và được tài trợ bởi Sáng Kiến Phát triển Khu vực Tư nhân vùng Mekong (MBI: The Mekong Business Initiative)

“Khu vực kinh tế tự nhân của Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang phát triển với một tốc độ nhanh chóng,” ông Dominic Mellor, Chuyên gia Kinh tế Cao cấp của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) kiêm Giám đốc Điều hành MBI cho biết. “Một chính sách phù hợp sẽ khuyến khích sự tăng trưởng mạnh và bền vững, đồng thời cũng sẽ mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp tư nhân cần đóng góp tiếng nói của mình.”

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn có thể kể đến như sự thiếu hụt các nguồn hỗ trợ phục vụ đổi mới sáng tạo, các quy định cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, sự thiếu đồng bộ trong các chính sách và chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân, cùng với những hạn chế  trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính.

Bên cạnh việc tài trợ cho Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam, MBI còn khuyến khích khu vực tư nhân tham gia xây dựng chính sách thông qua việc hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), HAWASME, và các hiệp hội doanh nghiệp khác.

Sự hỗ trợ của MBI dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam không chỉ giới hạn trong khuôn khổ chính sách. MBI còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng tiếp cận tài chính.

MBI đã hợp tác cùng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thông qua việc tham vấn cho Khung Kế hoạch Hành động 5 năm lần đầu tiên về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo.  Khi những kế hoạch này được hoàn thiện và phê duyệt, MBI sẽ cùng hợp tác với hai thành phố trong việc xây dựng hai thành phố này như những trung tâm Đổi mới sáng tạo  và Khởi nghiệp.

MBI đã tài trợ các sự kiện giành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tạo ra nền tảng hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Trong tháng 5 vừa qua, MBI đã hỗ trợ chương trình khởi động Alpha Startups tại thành phố Hồ Chí Minh. MBI sẽ tiếp tục tài trợ và tham gia phát biểu tại Đà Nẵng Startup Fair vào ngày 18 tháng 6.

MBI cũng cam kết sẽ hỗ trợ vấn đề tiếp cận tài chính trở nên dễ dàng hơn thông qua ba hoạt động. Trước hết, MBI đang thúc đẩy mạng lưới các nhà đầu tư và tạo điều kiện phát triển xây dựng mối quan hệ giữa họ và các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thứ hai, MBI đang hợp tác với 500 Startups và 1337 Ventures trong việc xây dựng một trung tâm Thúc đẩy Công nghệ Tài chính (Fintech Accelerator). Cuối cùng, MBI đã hỗ trợ triển khai các hội thảo và diễn đàn giữa các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà đầu tư mạo hiểm.

Việc khuyến khích sự tham gia của doanh nhân nữ cũng là một trong những phương thức thúc đẩy kinh tế phát triển của MBI. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam. 25% trong số 373.162 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam là do các nữ doanh nhân làm chủ. Các doanh nghiệp này tạo ra 1,63 triệu việc làm. Vì vậy, tiếng nói của phụ nữ là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự phát triển vững mạnh của khu vực kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa do các nữ doanh nhân làm chủ vẫn còn phải chịu nhiều rào cản như thiếu kiến thức về quản trị và tài chính, khó tiếp cận các khoản vay, và ít cơ hội tham gia trao đổi thương mại. Ngoài ra, phụ nữ còn phải đối mặt với nhiều rào cản về văn hóa như cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Hiện nay, MBI đang hỗ trợ Đối thoại về Chính sách dành cho các nữ Doanh nhân sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 6.

(T.N)