Dự báo của IDC về thị trường CNTT Việt Nam từ nay đến năm 2011

Máy tính xách tay, dịch vụ CNTT sẽ là những lĩnh vực phát triển nhanh nhất tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến 2011. Đây là những dự báo mới nhất của IDC được công bố tại Hội thảo “Hội tụ số” được tổ chức tại Hà Nội ngày 8/4.
Dự báo của IDC về thị trường CNTT Việt Nam từ nay đến năm 2011

Theo IDC, chi tiêu công dành cho CNTT sẽ vẫn tiếp tục tăng cao dù kinh tế nước ta đang phải chịu tác động từ lạm phát hay sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu. Những yếu tố mới như các doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, xu hướng tăng tỷ lệ tiêu dùng ở các khu vực nông thôn, sự gia tăng đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào CNTT… sẽ tác động tích cực đến thị trường CNTT nước ta trong giai đoạn tới.

Nếu như tổng doanh thu của thị trường CNTT nước ta đạt 1,5 tỷ USD trong năm 2007, thì con số này sẽ được nâng lên thành 2,1 tỷ USD vào năm 2011. Trong đó, thị trường phần cứng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 9.6%, lĩnh vực phần mềm 16.9% và dịch vụ CNTT đạt 21.1%.

IDC cũng dự báo, thị trường máy tính xách tay sẽ có tốc độ tăng trưởng năng động nhất giai đoạn từ nay đến 2011, đạt 59.9% (trong khi máy tính để bàn chỉ là 20.3%).

Sản phẩm phần mềm đóng gói trong nước sẽ đạt 104 triệu USD vào năm 2011. Phần mềm hệ thống vẫn sẽ là lĩnh vực đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lĩnh vực phần mềm. Phần mềm ứng dụng sẽ phát triển nhanh nhất và phần mềm ERP sẽ là động cơ phát triển chính cho thị trường này.

Thị trường CNTT nước ta cũng được đánh giá là thị trường đang trỗi dậy ở khu vực. Tuy nhiên vẫn là thị trường phát triển bộc phát, tỷ lệ đầu tư chủ yếu vào hạ tầng cơ sở và những đòi hỏi của thị trường thường mang tính tức thời.

(Hà Tuấn)